Historien och rättvisans transcendens

07 juli 2015

Visionen om det goda och rättvisa samhället möter vi hos de gammaltestamentliga profeterna. Oftast är deras profetior ett direkt tilltal till makten under perioder av vanstyre.
Vilken roll har denna vision om historiens utopiska och transcendenta dimensioner spelat genom tiderna och vilken roll spelar den idag? I boken Den gudomliga historien. Profetism, messianism & andens utveckling (Glänta, 2014) följer Jayne Svenungsson, professor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, denna fråga genom nerslag i fem historiska epoker och deras tänkande.
I första kapitlet beskriver hon den profetiska traditionen. Profeterna använder inte filosofiska argument när de för Guds talan, de knyter an till djupt rotade berättelser som uttåget ur Egypten, hur Gud ger lagen i Sinai.
Gud finns i historien snarare än i naturen. Den genomgripande idén är rättvisa, förlossning. Det är väsentligt att det finns en gudomlig makt och rättvisa som inte nödvändigtvis sammanfaller med mänsklig makt. Och det är en Gud som står på de svagas och utsattas sida.
Här uttrycks idén om en rättvisa som överskriver den befintliga politiska ordningen. Det centrala är att rättvisan förblir transcendent i förhållande till varje system. Det handlar om en dynamisk och transcendent förståelse av rättvisa. Och den kräver att varje människa i varje ny situation använder sitt omdöme.
Martin Buber kallar ett sådant förhållningssätt teopolitiskt. Det handlar om att klargöra bristerna i den rådande ordningen. Inte om att ge en rådande ordning teologisk sanktion. En teologiskt sanktionerad politik kallas politisk teologi. Mot detta ställs alltså teopolitik där all makt är utsatt för granskning och kritik ur ett större rättviseperspektiv. Detta granskande och kritiska perspektiv rymmer i sig en förlösande kraft.
Profeternas insikt om vikten av att förankra budskapet i konkreta och av folket delade berättelser är en kraftfull metod. – Det är ju dessvärre möjligt att se hur en sådan metod grovt kan missbrukas som i Putins Ryssland.
Svenungsson pekar på hur en universalism gradvis växer fram redan inom den judiska traditionen. Hon tecknar spänningen mellan en judisk messianism som har en mer utopisk karaktär och den kristna traditionens tro att Jesus är Messias.
Första kapitlet i boken ger en mycket genomtänkt och pregnant syn på det profetiska arvet som upplevs som ytterst relevant även idag.
Andra kapitlet handlar om Joakim av Floris, abbot i Kalabrien, som under medeltiden ur den kristna tron utvecklar en framstegstanke.
Kapitel tre behandlar den romantiska historien. Upplysningens myndiggörande av människan frigör ett bejakande av människan och hennes föreställningsvärldar. Här möter oss ett antal av den tidens filosofer med ett spektrum från föreställningen om ett absolut jag till en insikt om att jaget inte kan vara sin egen yttersta grund.
Kapitel fyra har sin utgångspunkt i ett berömt möte på Capri 1994 mellan filosoferna Jacques Derrida, Eugenio Trías, Gianni Vattimo och Hans-Georg Gadamer. Tillsammans begrundade de 1900-talets katastrofer. De fokuserade på Upplysningstidens emancipatoriska arv och på religionernas visionära potential.
Sista kapitlet behandlar ett antal nutida politiska tänkare som Alain Badiou, Slavoj Žižek och Giorgio Agamben.
I boken blir så tydligt hur centralt ett teopolitiskt perspektiv på historien är. Som Derrida säger, att rättvisa alltid är något mer än rätt och Agamben att rätten inte är rättvisa utan endast den port som leder dit. Boken avslutas med ett tänkvärt citat av Martin Buber ”Att rättvisans ögonblick är nuet, att historien i varje ögonblick är redo att ställas till doms inför en instans som inte kan reduceras till historien själv”.

 

Lars Söderholm


Sehr geehrte Frau Merkel

05 juli 2015

Söndagen den 5 juli , dagen då det grekiska folket går till folkomröstning om IMF, Europeiska centralbanken och Europeiska kommissionens krav om fortsatt åtstramning mot det grekiska folket samtidigt som de rikas rikedom och de mäktigas makt skyddas. En del menar att frågan är ”komplex”, i grunden handlar det om kompassens inställning. Några röster till Angela Merkel idag får vara en del av den humanism som går allt mer förlorad i Europa.

Sehr geehrte Frau Merkel,

bitte, please acknowledge the impossible position in which Greece finds its self and note how Herr Dijsselbloem and his EU colleagues are mistaken about the nature of the misunderstanding. Please stop strangling Greece with this non−choice between bad and evil. Progress is possible but not when they are completely drained of means and will.

Sincerely,

EM Standaert, Nederland

 

La punition ne signifie pas extermination. Et humiliation, on a besoin de la solidarité européenne , le peuple grec est solidaire et il a prouvé dans le passé!

Antonis, Grèce
La Grèce, c’est notre combat à tous. C’est le refus d’un capitalisme sauvage qui assassine. La Grèce, ce n’est pas seulement un concept, pas seulement un pays situé sur une carte, ce sont des personnes qui souffrent quotidiennement à cause de l’avidité vampirique des riches. La Grèce aujourd’hui et demain qui ?

Soret Frédérique, France

 

Sie müssen etwas verändern, Frau Merkel, oder?
Was verstehen Sie nicht?
Sehen Sie welches Wachstum für die Leute?
Sehen Sie welche Gleichheit für die Leute?
Sehen Sie welche Besserung für die Leute?
KEINE. Wir sehen alle diese Dinge NUR für die Banken! Nur für
das Kreditsystem. Nur für den Reichtum!
DAS IST GENUG!
Wir fordern GERECHTIGKEIT, Frau Merkel!
Wir fordern FREIHEIT, Frau Merkel!
Wir fordern EINHEIT, Frau Merkel!
NIEMAND wünscht einen Vierten Reich!

Παπαδάτου Δέσποινα, Ελλάδα

 

Madame Merkel,

Avez−vous oubliez l’annulation de votre dette d’après guerre?
Ne serais−ce pas un juste retour des choses que vous rendiez le service à votre tour?
Comment peut−on laisser un pays mourir à petits feux et fermez les yeux sur la souffrance humaine?
Comment peut−on utiliser l’argent non plus comme un moyen pour le bien être de chacun mais comme moyen de pression et de domination?
Quand est ce que le pouvoir de l’amour aura plus d’importance que l’amour du pouvoir?

Binard Céline, Belgique

 

Europa war ein toller Traum, doch hat er nichts mit Nachbarschaftlichkeit zu tun, wie es immer propagiert wird.
Es ist von derart wirtschaftlichem Interesse, dass es mir schwer fällt sich als Europäer zu bezeichnen.

Gute Nacht Europa, vivre la Grèce

Cyril Delarue, Deutschland

 

As citizens of the world we are part of a global economy and as such what is happening in Greece affects us all. Make the principled, moral, ethical decision in favour of every Greek life − OXI/No − It is the humane choice and the only decision that should be taken.

Mari Lecanides−Arnott, South Africa

 

As a white middle class man who every day get benefits from the economic policy of my country as well as from EU, I just can make my pledge to you: don´t let these policies continues. Open your heart. You and I and all of the rich, of the economic institutions, we need to turn around. For morally and for rational reasons. Don´t go further in humiliating the Greek people and the basic values of democracy that Europe has been built upon.

Anders Wesslund, Sweden