Ideal

06 augusti 2010

Minne från John de Gruchys föredrag : sanning , godhet och skönhet måste kombineras, för sanning utan godhet och skönhet blir fundamentalism, godhet utan sanning och skönhet blir moralism och skönhet utan sanning och godhet blir esteticism.

Kerstin Falk


Humanistisk dialog

05 augusti 2010

Att utveckla tankarna kring kristen humanism kanske kan vara en väg att öppna dialogen med de ateistiska humanisterna? John de Gruchy gav oss några byggstenar idag. Att diskutera hans problematisering av upplysningshumanismens värden (jämlikhet, autonomi, autenticitet, tolerans och medkänsla), och hans förslag till ledord för en senmodern humanism: holistisk, inklusiv, medkännande, komplex och hoppfull, med sekulära humanister – det skulle vara spännande!

Helene Egnell


The Conversion of a Fundamentalist

05 augusti 2010

Till John de Gruchy

(efter föredraget 5/8: Confessions of a Christian Humanist)

stolta fraser

fundamental sanning

skalet frasar

faller sönder

stenen, fundamentet

ger frukten sötma

Emil Erdtman


Evolution, Gud och hopp

04 augusti 2010

Nu har sommarmötet börjat. KG Hammar talar om evolutionsbejakande teologi, våra val i varje ögonblick, som del i evolutionen. Varje människa är del i ett sårbart hopp, att göra denna värld lite mer mänsklig, lite mer beboelig. Vilken vidgning av möjligheten att tala om Gud – om oss människor, om denna värld! Så befriande – bortom religiöst språk som så ofta begränsar.

Anders Wesslund