Samtidens outhärdlighet

25 oktober 2015

Samtiden är närmast outhärdlig.
Bakomvarande veckas nyheter har burit på en extra tyngd. Jag tänker på bilder och texter som nått oss om människors utsatta situation på Balkan på väg norrut, på Lesbos där människor ramlar ihop i leran och regnet. Flyktingar. Mammor i jeans och jacka, barn med gympadojor med kardborrband och små färgglada ryggsäckar. Ensamkommande killar, förtvivlade röster vid stängslen: ”Släpp in oss!” Till det har nyheterna kommit om anlagda bränder i blivande flyktingförläggningar och de närmaste dagarna om morden på Kronans skola i Trollhättan med rasistiska motiv.

Sverige och Europa är åter plats för främlingsfientlighet och rasism. Det har varit så en längre tid nu; först i Frankrike och östra Tyskland, på Balkan på 80-90-talen. Rasbråk i Brixton och brittiska städer. Smygande har det kommit också till Skandinavien, för att plötsligt vara en del av våra nordiska samhällen. Dansk Folkeparti, Fremskrittspartiet, Sverigedemokraterna, Sannfinländarna är etablerade partier.

Det är samhällen som alltmer brustit, där framgång och välstånd vuxit för stora grupper samtidigt som andra hamnat utanför. Det är samhällen som inte längre haft annat än ytliga frihetsideal, konsumtion och materiella värden som politiska projekt. Makt har förflyttats; mer osynlig in i anonyma konferensrum hos storföretag och internationella ekonomiska institut, mer privat till medelklassens hem där val görs från barns skolor till privata inköp och inredning. Samtidigt kan lyx och fattigdom leva sida vid sida i Europas storstäder, som t ex i Islington i London (http://www.svd.se/stadsdelen-med-de-gigantiska-klyftorna).

Efterkrigstidens årtionden där klyftor jämnades ut har följts att tre decennier av ökande klyftor, mindre av gemensamt samhällsbyggande, privatisering av välfärd och allt större utanförskap. När så krigen, med geopolitiska rötter i Mellanöstern, skapar stora flyktingskaror samtidigt som de europeiska samhällena krackelerar, då har slussarna öppnats för främlingsfientliga krafter. Jämförelser med 20-30-talen har gjorts.

Liksom då har samhällena alltmer polariserats. Idag finns goda krafter med frigörande av ideella krafter för flyktingar å ena sidan och näthat, mordbränder och sabotage mot flyktinglokaler å den andra. Den tjugoårige Anton, mördaren i Trollhättan, agerade ut sitt hat i ett sammanhang. Hans dåd går att begripa hur fasansfullt det än är.

Det är analysen av samtiden och dessa sammanhang som är utmaningen för våra länder idag. Ska utmaningarna klaras, flyende människor få en framtid och främlingsfientlighet minskas finns lärdomar från det som ledde fram till 2:a världskriget. Och hur regeringar byggde samhällena därefter. Våra samhällen behöver slå in på jämlikhetens väg igen.

 

Anders Wesslund


Kristna värderingar

28 februari 2015

Bredvid att söka sanningen – jämlikheten, den centrala kristna tanken.
Bibeltexternas nästa – din, min jäm-like.
Att älska nästan.

**

Du kan inte både tjäna Gud och Mammon.
Motstående storheter.
Att vara bibeltroende – eller trogen bibeltexten.

**

Årsrapporter.
De svenska affärsbankernas vinst; 104 miljarder.
De europeiska storbankernas vinster?
Avkastning på insatt kapital.
Privatisering av vinsterna. Debitering av förluster på det skattebetalande folket och deras små företag.
Kräva mer fast man har allt.

**

Nu pressar trojkan Grekland.
Moral hävdas.
Ingångna avtal ska hållas.
Pressar människor mot avgrunden.
Förnedrar ett folk.
Föräldrar väljer mellan medicin eller mat till sina barn.
10 grader inomhus. Inte råd att betala elräkningen.
Överklassens rika undkommer skatt på hemliga bankkonton i Europa.
Vill slippa var jämlika.

**

Ett parti söker ny partiledare i landet i norr där främlingsfientligheten växer.
Kandidaterna hävdar kristna värderingar. Flyttar positionerna åt höger.
Hänvisar till det starka landets ledare. Kristdemokraten. Kvinnan.
Trojkans starka röst.

**

Att se medmänniskan som sin jäm-like. I synnerhet de fattiga. Fula. Avstötande.
Som tiggaren utanför Ica.
Annan moralisk måttstock.
Omätbara värden som motbild till de rikas ekonomiska värden.
Min egen rikedoms.
Att inte förtrycka den fattige i porten.
Se och hata orättfärdigheten i avtalen.
Hävda rätten för den förtryckte, utsatte.
Utmaningen att älska. Sanningen och medmänniskan – som sin jämlike.
Avstå.

**

Ett parti träder fram. Syriza. Hävdar rätten.
Hotar trojkan.
En ordning rubbas.

**

Må ditt rike komma.
Där rättfärdighet råder.
Där kristna värderingar rubbar ordning.
Visar maktens tomhet.
Som välkomnar nästan som plockas upp ur Medelhavet.
Som väntar på Damaskusomvändelserna.
På Brysselflygen. I bankpalatsen.
Riket som inte ser gränserna.
Som ser ett hopp i att folk ser ett hopp.
I Grekland. I Spanien.

Anders Wesslund