Senmodern tro

Lars fina text på bloggen 29/9 om förmodern och modern verklighetstolkning vill jag fortsätta reflektera kring. Genom att tänka kring tro idag i kristen och europeisk kontext innebär att leva och tänka efter Upplysningen. Genom Upplysningen har människan blivit myndig och därmed befriad ur (religiösa) traditioners förtryck. Samtidigt pekar Lars på hur den östliga, ryska kulturen hjälper oss att se att genom detta genombrott i historien gick något grundläggande mänskligt också förlorat.

Vi kan se att religionen behöver den sekulära kraften, att den befriar. Vi ser samtidigt hur verkligheten blir kall om enbart distans och rationalitet får råda. Modernitet; post-, och senmodernitet är stum kring lidandet, delandet, solidariteten. Frikopplad från större ideologier och frånkopplad från en tidigare religiös föreställningsvärld har krass nyliberalism, d v s en snäv och andefattig dyrkan av kapitalistiska idéer, lett till ett farligt läge i Europa igen. Upplysningens liberala idégods har urholkats och socialismens profetiska laddningar förlorats. Motreaktioner finns både i religiös fundamentalism och nationalistiska och fascistiska idéer som gärna lånar religionen till att demonisera och utestänga ”den andre”. Båda handlar om återgång till tider som inte längre finns. Ingen av dem är befriande krafter utan vill återföra människor till lydnad och underordning. När de ihjälsegrande och sekularistiska (obs! ej sekulära) EU och religiösa USA ska möta detta, har de ingen moralisk styrka längre varken inom sina egna länder, i förhållande till gamla öst (Ryssland) eller till den muslimska världen. Både religiösa fundamentalister och nykonservativa med fascistiskt idéstoff kritiserar dem på det sociala området – och erbjuder sina alternativ.

En religion som inte vill fly behöver både kritisera de grunda kapitalistiska marknadsliberala idéerna och ge tillbaka lidandets dimension i tron. Här behöver religiösa humanister ur alla trostraditioner finnas med tillsammans i dialogen om vägen framåt. För oss kristna är det inåt en kritik mot fortsatt omogna trosföreställningar/borgerlig religion och utåt en kritik mot den förhärskande tillväxt- och konsumtionskapitalism vi lever i. Det handlar om att erkänna att Gud är död för att kunna tro och hävda att Gud fortfarande är.

Anders Wesslund

3 Responses to Senmodern tro

  1. Benny Fhager skriver:

    Även modern kristendomstolkning kan innehålla mystik kraft. Ett exempel är Teilhard de Chardin och hans evolutionära syn. Dag Hammarskjölds mystika syn har rötter långt tillbaka i tiden. Axess visar denna veckan ett temaprogram om renässansen. Renässansens konstnärer och tänkare hade ett kristet synsätt som förenades med humanism. Utvecklingen inom islam har jag mycket begränsad kunskap om.

  2. Anders Wesslund skriver:

    Förvisso ger mystika traditioner bidrag bortom rationaliteten men, utan att vara så insatt, finns där den profetiska kritiken mot samtiden som jag efterfrågar? Jesus egen kritik var i många avseenden materialistisk; han talade om sociala realiteter. Det var konkreta livsvillkor som det handlade om och om hur den fromme förhöll sig till dem som avgjorde hur fromheten betraktades – och hur den var förbunden med varat själv; Gud. Samma ”bedömning” använde sig profeterna av i GT.

  3. Benny Fhager skriver:

    Renässanstänkarna hade inte den sociala dimensionen. Konst och tänkande hos en elit av befolkningen i Florens. Hos Teilhard de Chardin finns mer av materialistiskt perspektiv och kanske profetisk dimension, men jag finner knappast ett politiskt perspektiv.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: